Näin hyödynnän aikani autossa – Osa 1

Blogissa mainitut työkalut:

Blogissa mainitut tapahtumat videoina:

Muutamia vinkkejä hyviin suomalaisiin itseäni kiinnostaviin sisältöihin:

P.S Jos sinulla on ehdottaa hyviä audiosisältöjä, lisää ne blogin kommenttikenttään! 

Mainokset

2 tärkeintä ohjetta teknologian jalkautukseen

täsmävinkit

Kuuntele tästä 2 täsmävinkkiä teknologian jalkautukseen:

Tässä aiemmat bloggaukseni aiheesta teknologian jalkautus ja tuottavuus:

https://perttuahvenainen.wordpress.com/tag/tuottavuus/

Mielelläni kuulisin kommenttejanne aiheesta blogini kommenttikentissä!

P.S Kävin vieraskynäilemässä loistavassa WOW-palvelua blogissa. Lue elämyksestä jäähallissa tästä:

http://wowpalvelua.wordpress.com/2014/12/10/wow-elamys-jaahallissa/

Tuottavuuden pikavoitto – osa 2

Annan ääniblogissani 4 käytännön ohjetta, joiden avulla onnistut teknologian jalkauttamisessa organisaatioosi:

Suora linkki tallenteeseen: https://soundcloud.com/perttu-ahvenainen/tuottavuuden-pikavoitto-osa-2

Linkki Tuottavuuden pikavoitto osa 1 tallenteeseen: https://soundcloud.com/perttu-ahvenainen/tuottavuuden-pikavoitto-osa-1

Linkki Salcomin Humaani Migraatio esittelyyn: http://www.salcomlearning.fi/palvelut/humaani-migraatio

P.S Liity kaikille avoimeen #parantajat ryhmään jossa ratkomme yhteisön voimin, digitaalisuutta hyödyntäen erityyppisiä ongelmia. Lue lisää parantajista täältä, ja liity avoimeen Parantajat Facebook ryhmään tästäKeskusteluun Twitterissä voit osallistua hashtagillä #parantajat.

P.P.S Ensimmäisen #parantajat case esittelyn löydät täältä.

P.P.P.S Sähköpostiosoitteeni on perttu.ahvenainen@enfo.fi

Tuottavuuden pikavoitto osa 1

Annan sinulle ohjeet joiden avulla onnistut teknologian jalkautusprosessissa:

Suora linkki tallenteeseen: https://soundcloud.com/perttu-ahvenainen/tuottavuuden-pikavoitto-osa-1

Linkki Salcomin Humaani Migraatio esittelyyn: http://www.salcomlearning.fi/palvelut/humaani-migraatio

Linkki blogissa viittaamaani tutkimukseen teknologian käyttöasteista organisaatioissa: https://www.timetag.tv/content/learningtechnologies/18184/18666_slides.pdf

P.S Liity #parantajat ryhmään jossa ratkomme yhteisön voimin, digitaalisuutta hyödyntäen erityyppisiä ongelmia. Lue lisää parantajista täältä, ja liity avoimeen Parantajat Facebook ryhmään tästä.

Viisi teknologian jalkautuksen kulmakiveä

Teksti on julkaistu Enfon blogissa 24.6.2014

Ilman tehokasta jalkautusta uusi teknologia jää tutkitusti *) organisaatiossa pääosin käyttämättä. Jalkautus ei ole synonyymi koulutukselle vaan huomattavasti laajempi prosessi. Tässä viisi hyvää käytäntöä onnistuneeseen teknologian jalkautukseen. 

 

 
 

1. Työtavat edellä – Humaani migraatio™ **)

 

Humaani migraatio

Kuva: Humaani migraatio™, Salcom Group Oy         

Lähde aina lähestymään uutta teknologiaa työ- ja toimintatavat edellä, ei teknologiakeskeisesti. Esimerkiksi tuottavuusratkaisun hankinnan driverina tulisi olla halu mahdollistaa esimerkiksi etätyö, liikkuva työ tai toimivammat kokouskäytännöt, joita hankittava teknologiaratkaisu tulee sitten tukemaan.                                                                                                                                                                

2. Toimiva teknologia

Varmista, että teknologia todella toimii. Muuten ei synny luottamusta työkalun ja käyttäjän välille, teknologiaa ei käytetä, hyötyä ei ymmärretä eikä oivallusta synny. Varmista siis aina, että pohjatyö on tehty hyvin ja teknologia toimii. Toimiva teknologia on kuin talon peruskivi, jonka päälle oivallusta ja jalkautusta on helppo lähteä rakentamaan.

3.  Tehokas jalkautusprosessi

Koulutus – Oikea määrä, oikeaan aikaan, riittävän sitkeästi.

Esimies – Sitouta esimiehet ja panosta jalkautuksessa ja koulutuksessa heihin. Jos johtaja ei käytä teknologiaa, kuinka sitä voidaan vaatia alaisilta?

Ryhmävaikutus – Muiden esimerkki on tärkeä. Aiheuta sosiaalinen paine käytölle. Synnytä positiivista kilpailua esimerkiksi pelillistämisen kautta.

Viestintä – Viesti muutoksesta avoimesti ja etupainotteisesti. Panosta viestinnässä motiivien selittämiseen ja vastaa kysymyksiin, mitä tulee tapahtumaan, miksi näin tulee tapahtumaan, milloin tämä tapahtuu, mitä minulta odotetaan.

4. Oivallus

Pyri jalkautuksessa ja varsinkin koulutuksissa aina aikaansaamaan oivallus: kuinka voin käyttää tätä teknologiaa hyödyksi omassa työssäni?

 5. Mittaaminen

Aseta 2-3 selkeää mittaria, joilla jalkautuksen onnistumista järjestelmällisesti mitataan. Esimerkiksi kommunikaatioratkaisuiden mittareita voivat olla työkalun käyttöaste, vähentyneet matkustuskulut, työkalun käyttötavan muutos, virtuaalisissa kokouksissa vietetty aika tai fyysisten neuvottelutilojen käyttöasteen muutos. Aloita mittaaminen jo ennen jalkautusta, jotta näet todelliset vaikutukset.

Esittelin kyseiset kulmakivet myös työn tuottavuuteen keskittyneessä Suomalainen nuorallatanssi -tilaisuudessa 12.6. Tutustu esitykseeni täällä.

*) esim. Brinkerhoff, Robert O. 2012: Maximizing the Value of Learning & Development.https://www.timetag.tv/content/learningtechnologies/18184/18666_slides.pdf
**) Humaani migraatio™ on Salcom Group Oy:n rekisteröimä termi. http://www.salcomlearning.fi/palvelut/humaani-migraatio

Mikä tuottavuuden kaava?

Tämä bloggaus on julkaistu Enfon blogissa 18.6.2014

Uudella teknologialla lähdetään yleensä hakemaan lisää tuottavuutta käytännön työhön. Teknologia itsessään ei kuitenkaan vielä riitä vaan ihmisten pitää aidosti ottaa teknologia osaksi omia työtapojaan. Tässä kirjoituksessa puran auki teknologian ja työtapojen näkökulmasta rakentamani tuottavuuden kaavan.

Lähdin pohtimaan teknologian jalkautuksen ja tuottavuuden suhdetta, koska monien tutkimustenkin osoittama fakta uuden teknologian omaksumisen haasteista on seuraava:

muutoksen jalkautus

 (Brinkerhoff 2012)

Vaikka kuinka koulutamme käyttäjiä asiantuntevasti ja sitkeästi, tutkimusten perusteella vain 15 % ottaa varmuudella uuden teknologian käyttöönsä, 15 % hylkää sen suoraan ja 70 % kokeilee kerran ja sitten unohtaa. Pysähdyin miettimään, onko meillä todella varaa hyödyntää teknologiaa näin heikosti. Kuinka saisimme mahdollisimman monet 70 %:n kertakäyttäjien ryhmästä ottamaan uuden teknologian toden teolla käyttöön?

Tuottavuus = (teknologia x oivallus) x muutoksen jalkautus

Tuottavuus – Perinteisesti tuottavuuden mittarina taloustieteissä on käytetty tuotannon tehokkuutta ja tuottavuuden kasvu puolestaan tarkoittaa sitä, kuinka saamme aikaan enemmän vähemmällä. Tuottavuutta voidaan kuvailla mitattavissa olevaksi hyödyksi.

Omassa kaavassani valitsen tuottavuuden mittariksi teknologian käyttöasteen, joka keskiarvoisesti on siis organisaatioissa tutkimusten perusteella noin 15 %. Tämä lukema ei yksinkertaisesti riitä, se on saatava nousemaan!

Oivallus & muutoksen jalkautus – Koko kaavan tärkein oppi on se, että teknologia saadaan toden teolla käyttöön vain ja ainoastaan jalkauttamalla. Jalkautuksen kautta on mahdollista saada aikaan oivallus siitä, kuinka juuri minä voin hyötyä tästä työkalusta omassa työssäni.

Teknologia – Teknologian on aidosti toimittava, jotta kaavan arvo olisi suurempi kuin 0. Ajatellaanpa tilannetta, jossa olet uutta teknologiaa organisaatioon jalkauttamaan tullut konsultti. Julistat, kuinka uusi upea teknologia mahdollistaa etätyön ja virtuaaliset kokoukset. Saat kuitenkin heti kuulla koulutettavilta, että etätyönteko tällä työkalulla ei ole mahdollista johtuen asetuksista ja virtuaalikokouksissa kuvan ja äänen pätkiminen tekee työkalun käytöstä mahdotonta. Tällaisessa lähtötilanteessa teknologian tuomien hyötyjen ja mahdollisuuksien “myynti” on mahdotonta.

oivallus saavutetaan jalkautuksella

 (Ahvenainen & Hännikäinen 2014)

Esittämäni tuottavuuden kaava kuvaa sitä tosiasiaa, että toimiva teknologia pelkästään ei riitä, vaan tarvitaan ihmisen oivallus ja ymmärrys teknologian hyödyntämisestä omassa työssään. Tämä oivallus on saavutettavissa muutoksen jalkautuksella. Jos kaavan jokaisessa kohdassa onnistutaan, uuden teknologian omaksujia saadaan taatusti enemmän kuin 15 %.

Miten tuottavuuden kaava saadaan käytännössä toimimaan? Tähän paneudun seuraavassa blogissani ensi viikolla esittelemällä onnistuneen jalkautuksen viisi kulmakiveä.

Lähteet:
Brinkerhoff, Robert O. 2012: Maximizing the Value of Learning & Development.https://www.timetag.tv/content/learningtechnologies/18184/18666_slides.pdf
Ahvenainen, Perttu & Hännikäinen, Risto (Salcom) 2014. Teknologian jalkautuksen kulmakivet.http://www.slideshare.net/perttuah/nuorallatanssi-teknologian-jalkautuksen-kulmakivet

Mikä tekee työpäivästäsi tuottavamman ?

Kuva

Osallistuimme 7.-8.5.2014 Helsingissä Esimies & Henkilöstö 2014 -messuille. Päätimme herättää keskustelua työn tuottavuudesta ja keräsimme messuvierailta vastauksia kysymykseen, mikä tekee työpäivästäsi tuottavamman. Vastaukset kerättiin Microsoft Lync henkilökohtaisen viestintäratkaisun, videoneuvottelun ja älytaulun yhdistävälle Smart Lync Room -ratkaisulle (ks. kuva).

 

Saimme kaikkiaan n. 60 vastausta, jotka jaoimme karkeasti neljään eri kategoriaan:

 

1) Ihmiset, ilmapiiri ja työtapa – 39 % vastaajista

2) Työkalut ja teknologia – 22 %

3) Suunnittelu, itsensä johtaminen, ajanhallinta – 15 %

4) Fysiikka ja ravinto – 24 %

Vastauksista nähdään ihmisten lähestyvän tuottavuutta hyvin erilaisista näkökulmista. Monille tärkeää on toimiva teknologia, toisten tuottavuutta puolestaan nostavat positiivinen ilmapiiri, tiimi, esimies, kollegat, rehellisyys ja avoimuus sekä mahdollisuus etätyöhön.

 

Mielenkiintoista oli se, että kannatusta saivat myös työn parempi suunnitelmallisuus ja organisointi sekä ajan- ja kalenterinhallinta, unohtamatta tietenkään työn tauotusta, fysiikkaa ja ravintoa, joilla luonnollisesti on suuri rooli tuottavuutta tarkasteltaessa.

 

TUOTTAVUUDEN NUORALLATANSSI

 

Keskusteltaessa tuottavuudesta on siis ymmärrettävä, mistä eri tekijöistä tuottavuus koostuu.  Tuottavuus voidaan käsittää kokonaisuutena, jossa mitään osa-aluetta ei voi laiminlyödä.

 

Tämä asettaakin organisaatioille haasteen päättää, mihin tekijöihin panostetaan, kuinka kokonaistuottavuutta organisaatiossa mitataan ja kuka kantaa kokonaisvastuun – vastuut tuottavuuden eri osista kun on usein jaettu organisaatioissa eri yksiköille.

 

Niin IT, HR kuin liiketoimintakin tarkastelevat tuottavuutta omasta näkökulmastaan: IT järjestelmälähtöisesti, HR henkilöstön kyvykkyytenä ja liiketoiminta kovina tulosvaatimuksina. Miten saadaan IT, HR ja liiketoiminta yhteisen näkemyksen taakse, keskustelemaan rakentavasti investoinneista ja niiden hyödyistä? Kuinka pitää nuora suorana ja suunta yhteisenä?

 

Jotta asiakas voisi keskittyä ydinliiketoimintaansa, meidän tehtävä Enfolla on ratkaista työkaluihin ja teknologiaan liittyvät haasteet. Autamme myös asiakasta jalkauttamaan valitut ratkaisut, jotka mahdollistavat aika- ja paikkariippumattomat työtavat sekä uudenlaiset tavat tehdä tiimityötä. 

 

Aihe on kiinnostava ja ajankohtainen monille organisaatioille, siksi järjestämme 12.6. Suomalainen nuorallatanssi -tilaisuuden, jossa katsotaan työn tuottavuutta ja siihen liittyvää teknologiaa eri rooleista, niin IT:n, HR:n kuin liiketoiminnan silmin.   

 

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan mielenkiintoista paneelikeskustelua aiheesta. Tilaisuudessa puhutaan myös teknologian jalkautuksesta ja asiakas-casen avulla katsotaan, miksi tuottavuusratkaisuihin investoidaan. Keynote-puhujana Teemu Arina, digiteknisen työn asiantuntija.

 

Ilmoittaudu mukaan ja tutustu tilaisuuteen osoitteessa www.enfo.fi/nuorallatanssi