Mikä on innovaatio?

spirit-427791_1280

Kaikki minut hyvin tuntevat tahot tietävät, että rakastan innovoida uusia aisoita, tuotteita ja palveluita. Olen myös äärettömän utelias opiskelemaan innovaation anatomiaa ja varsinkin sitä, millaiset innovaatiot menestyvät. Tässä blogisarjassa puran oppejani, joita olen viime viikkoina ammentanut itseäni viisaammilta tahoilta erilaisissa huipputapahtumissa kuten Digitalist Innovation forum, Innovaatiot IT-palveluissa seminaari, Nordic Business Forum sekä IBM Business Connect.

Aloitan sarjan hakemalla vastausta kysymyskeen, mikä on innovaatio. Seuraavissa teksteissä tulen käsittelemään kysymyksiä, miten innovoidaan ja millaiset innovaatiot menestyvät.

INNOVAATION MÄÄRITELMÄ 

Omassa e-kirjassani www.mentorintarinat.com nuorta yrittäjää isällisesti opastava Matti Mentori kuvaa innovaatiota seuraavasti:

Innovatiivisuus on loppuun saakka vietyä kehittämistoimintaa, minkä tulee näkyä yrityksen tuloksessa joko kannattavan myynnin lisäyksenä, selkeinä kustannussäästöinä tai molempina.

Innovatiivisuutta mitataan aina viime kädessä euroina.

Wakarun IT-innovaatiot seminaarissa Aalto yliopiston paljon innovaatioita tutkinut Nina Koivisto puolestaan kuvasi omassa esityksessään innovaatiota näin:

Innovaatio on uusien ideoiden keksimistä, kehittämistä ja kaupallistamista Innovatiivisuus = luovuus + toimeenpanokyky.

Huomataan siis, että molemmissa määritelmissä esiin nousee se, että idea ja innovaatio eivät ole sama asia vaan innovaatioon kuuluu idean ja luovuuden lisäksi myös idean toteutus tai toimeenpano.

Laurea ammattikorkeakoulun Vesa Taatilan toimittamassa julkaisusarjassa uuden idean ja innovaation väliin tuodaan vielä keksintö. Prosessia ideasta innovaatioon kuvataan näin:

innovaatio

INNOVAATIOTYYPIT

Innovaatiot voidaan jakaa eri metodein useisiin erilaisiin luokittelumalleihin, mutta itse olen päätynyt käyttämään seuraavaa luokittelumallia:

1) Lyhyen  aikavälin innovaatiot, jotka keskittyvät nykyisen tuoteportfolion laajennukseen ja jotka tähtäävät tuloksiin lyhyellä aikajänteellä.

2) Keskipitkän aikavälin innovaatiota joiden tarkoituksena on kehittää uusia toimintoja ja laajentaa tarjontaa uusille markkinoille.

3) Pitkän aikavälin radikaalit innovaatiot, jotka keskittyvät esimerkiksi kokonaan uusien alojen valloitukseen pitkällä aikavälillä.

INNOVAATTORIROOLIT

Nina Koivisto kuvasi IT-innovaatiot tapahtumassa 6 erilaista innovaattoriroolia:

1)  Pioneeri

2) Ongelmanratkaisija

3) Analysoija

4) Tuottaja

5) Kapinallinen

6) Pragmaaatikko

Kaikkia rooleja tarvitaan ja itse tunnistan olevani ainakin kapinallinen ongelmanratkaisija.

Seuraavassa osassa pohditaan sitä miten innovaatiota synnytetään ja millaisen ympäristön ja toimintakulttuurin innovaatioiden synnyttäminen vaatii.

P.S Liity kaikille avoimeen #parantajat ryhmään jossa innovoimme ja ratkomme avoimen yhteisön voimin, digitaalisuutta hyödyntäen, erityyppisiä ongelmia. Lue lisää parantajista täältä, ja liity avoimeen Parantajat Facebook ryhmään tästä. Keskusteluun Twitterissä voit osallistua hashtagillä #parantajat.

Mainokset

Pertunremix 5 – Miten asiakas ostaa ?

money-256319_640

 

Arvoisa lukija. Muistutan tässä vaiheessa sinua siitä, MIKSI olen koostanut sinulle jälleen tämän sisältöpaketin.

Pertunremixin tarkoitus on kasata sinulle ja minulle syventäviä monikanavaisia sisältöpaketteja tietystä rajatusta aihepiiristä ja auttaa sinua ja minua pysähtymään ja rauhassa syventymään yhteen aihealueeseen kerrallaan.

Vallitsevan informaatioähkyn keskellä uskon, että tämä eri lähteistä kasattu ja tiivis monikanavainen sisältöpaketti on laadukas, ajankohtainen ja tarjoaa myös sinulle jotain uutta, pakottaen sinut syventymään aiheeseen!

Luettuasi ja kulutettuasi monikanavaisen materiaalin käy jättämässä oma kommenttisi materiaalista sekä oma vastauksesi kysymykseeni.

Muistutan, että tämä kirjoitus on jatkoa aiemmin julkaisemiini Pertunremix paketteihin:

1) Pertunremix 1 – Intro
2) Pertunremix 2 – Mitä on markkinointi
3) Pertunremix 3 – 26 Markkinoinnin määritelmää
4) Pertunremix 4 – Miksi asiakas ostaa

MITEN ASIAKAS OSTAA ?

Kirjassamme Mentorin tarinat – matka menestyvään liiketoimintaan, Mentori kuvailee nuorelle yrittäjälle ostokäyttäytymisen murrosta ja murroksen ymmärtämisen tärkeyttä näin:

”Ostokäyttäytymisessä on viime vuosina tapahtunut suuri murros, joka on johtanut siihen, että ostamisesta on tullut enemmänkin itsepalvelua, jossa ostaja hankkii ennen varsinaista ostotapahtumaa tietoa tuotteesta, etsii muiden käyttäjien kokemuksia tuotteesta ja vasta tämän jälkeen suorittaa varsinaisen ostotapahtuman vaikkapa täysin itsepalveluna, verkkokaupassa.

Jotta Onni ymmärtäisi tämän muutoksen, Matti kehoitti Onnia miettimään kuinka Onni itse nykypäivänä ostaa ja mitä vaiheita Onnin omaan ostoprosessiin kuuluu. Kun huomaat sinua kiinnostavan tuotteen tai palvelun, etsitkö siitä ensin tietoa verkosta, katsotko mahdollisesti tuotteen esittelyvideon, käytkö keskustelemassa tai lukemassa muiden käyttäjien kokemuksia tuotteesta vaikkapa verkon keskustelupalstoilla?

Toinen klassinen esimerkki ostotavan valinnasta on, ostaako asiakas huonekalut ”tee se itse”-paketissa, kuljettaa ja kokoaa itse, vai ostaako hän kalusteensa valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna.

Matti painotti Onnille, että se miten asiakas ostaa on yksi tärkeimmistä asioista joka sinun täytyy tietää, jotta ymmärtäisit paremmin asiakastasi ja onnistuisit pääsemään osaksi asiakkaan ostoprosessia.”

MITÄ VIISAAT OVAT SANONEET

1. Jarkko Kurvinen vastaa kysymykseen kuvaamalla vallitsevaa ostokäyttäytymisen muutosta Taloussanomien kumppaniblogissaan:

”Ostokäyttäytymisemme muutos muuttaa tapaamme markkinoida. Viimeisimmät tutkimukset kertovat sisältömarkkinoinnin osuuden kasvavan entisestään yritysten markkinointipaletissa. Sen tarkoitus on auttaa asiakkaita luomalla lisäarvoa ja ohjaamalla heitä kaupallisesti eteenpäin.”

2. Ville Tolvanen pohtii ansiokkaasti tekstissään Lopeta myynti kuinka se, miten asiakas nykypäivänä ostaa, muuttaa myyntityötä:

”Yritysten myyntitoiminto muuttuu. Kuluttajien ja yritysostajien valta, mahdollisuus arvioida erilaisia vaihtoehtoja ja tehdä lähes itsenäisiä päätöksiä myynnistä riippumatta on kasvussa. Usein asiakas on tehnyt päätöksensä hankinnasta jo ennen kohdatessaan myyntiä. Myynnissä vain tuntuu siltä, että juuri siellä tehdään kauppoja.”

3. Ja jatkaa aiheesta oivallisessa blogitekstissään, Kuluttaja johtaa verkkokauppaa näin:

”Kuluttaja on ovela ja vaikeasti ennustettava hahmo muuttuvassa kulutusympäristössä. Kuluttamisen valta siirtyy sohville. Jokaisella on sylissään tai taskussaan ostokäyttäytymisen optimointiin sopiva laite. Kaupalle on vaikea käsittää, ettei kaupoille lähdetä enää välttämättä fyysisesti ollenkaan. Pyörähdys Zalandossa, Henkkamaukassa, Verkkokaupassa tai Gigantissa riittää.”

Kuluttajien ostokäyttäytyminen näyttäisi muuttuvan eniten juuri ostoprosessin alkupäässä. Mistä kannattaa ostaa, mihin hintaan saat mistäkin ja mistähän saisi heti mukaansa. Hyvät palvelut kuten Verkkokauppa.com vastaavat kaikkiin näihin kysymyksiin. Mitä muut ostavat, mitkä ovat arvostelumenestyksiä ja mistä myymälästä saat tuotteesi heti mukaan.”

4. Janne Nyyssönen kuvaa samaa aihetta omassa blogissaan kuinka digitalisoituminen on muuttanut tapaa jolla asiakkaat ostavat:

”Monesti asiakkaalla on enemmän tietoa ostattavasta tuotteesta, tai ainakin saatavissa enemmän tietoa kuin myyjällä. Asiakas voi älypuhelimella, kuunnellessaan myyjän myyntipuhetta selailla vertaa.fi:tä ja katsoa mitä vastaava tuote maksaa muualla. Asiakas voi myös lukea vertaisarviointeja tuotteista. Katsoa tuote-esittelyjä Youtubesta ja niin edelleen.”

5. Matti Lintulahti kuvaa Kubo.fi blogissa  sitä kuinka ostokäyttäytyminen muuttuua ja kuinka se vaikuttaa markkinointiin:

”Vaikka moni markkinointijohtaja odottaa vanhojen hyvien aikojen paluuta – näin alan konkarit kertovat – markkinointi ei enää palaa entiselleen. Markkinoinnin tekeminen on muuttunut lopullisesti.
Miksi näin? Koska kaikkien asiakkaiden ostoprosessit ovat muuttuneet ja muuttuvat yhä nopeasti. Markkinoinnin pitää seurata asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutosta.
Kuluttajat hakevat tietoa ostopäätökselleen ensisijaisesti lähipiiristään ja verkosta pääasiassa hakukoneiden ja sosiaalisen median palvelujen kautta.”

JOS HALUAT SYVENTYÄ AIHEESEEN NIIN

LUE:

1. Ville Tolvasen Blogi pohtii sitä kuinka digitalisoituminen muuttaa ostokäyttäytymistä ja haastaa myös miettimään sitä, kuinka itse ostat http://www.villetolvanen.com/2013/12/02/kuluttaja-johtaa-verkkokauppaa/
2. SN4Mobilen sivuilla julkaistu Jarmo Lipiäisen kirjoitus ostokäyttäytymisen muutoksesta ja markkinoinnin tulevaisuudesta: http://www.sn4mobile.com/blog_fin/2013/12/markkinoinnin-tulevaisuus/
3. Johanna Hurmerinnan case esimerkki ostamisesta digimaailmassa loistavasta Nyt ja Huomenna blogista: http://nytjahuomenna.com/2014/05/22/digiajan-ihmeita-case-prisman-verkkokauppa/
4. Kari Korkiakosken Slideshare esitys, jonka ilmiö nro 1:sen kalvot kuvaavat hyvin ostokäyttäytymisen murrosta http://www.slideshare.net/Karikko/markkinoinnin-ja-yritystoiminnan-murros
5. Mika Aittamäki Celectukselta käsittelee sitä kuinka murros vaikuttaa kauppaan ja tarjoaa reseptin kuinka kaupan tulisi reagoida: http://www.celectus.com/murroksen-vaarat-laakkeet/

KATSO TAI KUUNTELE:

1. Digitaalisen markkinoinnin ammattilaisen Lassi Nummen Slideshare esitys ostokäyttäytymisen murroksesta (http://www.slideshare.net/lassinummi/2-lassi-ostokaytt)
2. Ote (video) ostokäyttäytymisen muutoksesta AXESSIONIN webinaarista https://www.youtube.com/watch?v=bF3sLCzO3zw
3. Myynnin professori Petri Parvisen esitys (video) siitä, kuinka ostamisen meneminen verkkoon ja digitalisaatio muuttaa myyntiä ja mitä myynnillisiä mahdollisuuksia se avaa (https://www.youtube.com/watch?v=YXEvohDbE9k&list=UUZNT9E3jeluNAlWgEmMTZGA)
4. Solitan Jarno Kartelan hyvä esitys (video) siitä, kuinka asiakasanalytiikkaa ja asiakastietoa voidaan hyödyntää ennakoimaan asiakkaan tulevaa ostopäätöstä (https://www.youtube.com/watch?v=v_bXbKTA3JE&index=23&list=UUZNT9E3jeluNAlWgEmMTZGA)
5. Petri Parvisen haastattelu Yle Puheessa aiheena myynti. Podcastin lopussa käsittellään ostamista verkossa. (http://areena.yle.fi/radio/2046977)

SEURAA(LISÄÄ SEURATTAVIA LÖYTYY MYÖS MUISTA PERTUNREMIXEISTÄ):

1. Mika Aittamäki, @aittamaki
2. Kari Korkiakoski, @karikorkiakoski
3. Jani Aaltonen, @janiaaltonen
4. Kimmo Alamartimo, @kalamartimo

OPIT:

*Asiakkaan ostokäyttäytyminen on murroksessa ja brändin on entistä tärkeämpää olla läsnä asiakkaan ostoprosessin alkupäässä.
*Tämä murros täytyy käsitellä loistavana mahdollisuutena, joka luo tilaa ja avaa uusia mahdollisuuksia.

 

P.S Koska luit tekstini ja toivottavasti myös pidit siitä olen varma, että pidät myös Mentorintarinat uutuus kirjastani jonka voit tilata täältä.

P.S 2 Jos sinulla on tiedossa hyviä aihetta tukevia sisältöjä tai henkilöitä, joita aiheen tiimoilta kannattaa ryhtyä seuraamaan, jaa tietosi blogini kommenttikenttään!

 

Pertunremix 4 – Miksi asiakas ostaa?


 
 
Kuva
 
Tämä kirjoitus on jatkoa aiemmin julkaisemaani Mitä on markkinointi kirjoitukseeni.
 
 
Kun markkinoit, itse asiassa olet osa asiakkaasi hankintaprosessia. Niinpä sinun tulisi tietää:
  
  1. Miksi asiakas ostaa?
  2. Miten asiakas ostaa?
  3. Milloin asiakas ostaa?
  4. Kuka tekee todelliset ostopäätökset?
  5. Paljonko asiakas ostaa?
  6. Millä ehdoilla kauppa syntyy?
 
Mentorin ohje Onnille olikin, hyppää asiakkaasi ongelmiin. Hae vastauksia edellä esitettyihin kysymyksiin.
 
Miksi asiakas ostaa?
 
Eräs rautakauppias oli tulossa eläkeikään. Hänellä oli kaupassaan kaksi myyjää ja hän ajatteli jättää kauppansa toiselle näistä. Kun asiakas, joka tuli kauppaan ostamaan poran terää, maksoi ja lähti, kauppias kysyi ensimmäiseltä myyjältä, mikä oli asiakkaan tarve. Poran terän tarve, myyjä vastasi, sitähän asiakas tuli ostamaan.
 
Sama kysymys osoitettiin toiselle myyjälle, joka vastasi: Hänellä on tarve tehdä reikä johonkin. Jälkimmäinen myyjä sai kaupan!
 
Reiän teosta tuli Mentorin mieleen toinenkin case esimerkki. Piirilevyjen ostajalle on tärkeää, että nollat ja ykköset kulkevat häiriöttömästi reiästä toiseen. Levyssä ei saa olla vinoja reikiä, rispaantuneita reikiä, katkenneen poranterän tukkimia reikiä jne. Niinpä piirilevyihin reikiä poraava yritys huolehtiikin siitä, että piirilevyissä reiät ovat kunnollisia. Yrityksen liikeidea voidaankin pelkistää yhteen sanaan ”takuureikä”.
 
Tämän oivalluksen merkitys tuli yrittäjälle selväksi viimeistään silloin, kun hän suunnitteli laajennusta. Tärkeää niinkään ei ollut hallin pinta-ala tai hallin korkeus. Oleellista oli saada hallin lattiaan tärinätön tila automaattiporakoneille. Tarvittiin normaalia vahvempi perustus, tarvittiin tärinänvaimennusmattoja, tarvittiin todella lujat kiinnitykset, millä koneet kiinnitettiin lattiaan, jotta yritys voisi toteuttaa takuureikä-liikeideaan pohjautuvaa liiketoimintaa.  Investoinnin valmistuttua yrittäjä totesi mentorille, että nyt ymmärrän, mitä takuureikä todella merkitsee meille. Asiakas ostaa meiltä reiän tekoa siksi, että saa ”takuureikiä” ja me ostimme porakoneet siksi, että saamme tuotettua ”takuureikiä”.
 
Yrityksen liikeidean kehittämisessä oleellinen kysymys on siis, miksi asiakas ostaa? Mitä asiakas saa meidän tuotteidemme ja palvelujemme avulla? Matti kertoi kolmannen esimerkin avulla Onnille, miten tärkeää on paitsi pohtia, niin myös kertoa asiakkaalle, mitä hän saa meidän ylivoimaisuus- ja osaamistekijöiden avulla. Kysymys oli pienistä ruosteenestoyrityksistä, joiden markkinointiin Matilta pyydettiin apua. Matti piti yrityksille kahden päivän koulutuksen, joka käynnistettiin kysymyksellä, mikä on yritystenne liikeidea? Yrittäjät vastasivat, että monen vuoden ajan he olivat saaneet amerikkalaiselta päämieheltään markkinointimateriaalia, jonka pääviesti oli, meillä on maailman paras ruosteenestomenetelmä. Tätä yrittäjät olivat sitten viestittäneet asiakkailleen. Kuitenkin liikevaihto oli kääntynyt laskuun johtuen mm. siitä, että uudet autot olivat jo tehtaalla suojattu. Matti pisti yrittäjät miettimään, mitä asiakas saa maailman parhaan ruosteenestomenetelmän avulla. Ryhmätyön avulla havaittiin, että ruostesuojaus vaikuttaa kolmella tavalla:
  
  1. Ruostesuojatun auton jälleenmyyntiarvo on korkeampi.
  2. Ruostesuojatun auton käyttökustannukset ovat pienemmät.
  3. Ruostesuojatulla autolla ajo on turvallisempaa.
 
Matti ohjasi yrittäjiä muokkaamaan liikeideansa seuraavasti:
 
”Sinä, talousalueemme autoilija, saat meidän palvelumme avulla turvallisempia ajokilometrejä, halvempia käyttökustannuksia ja paremman vaihtoarvon autoa joskus vaihdettaessa. Tämä tapahtuu käyttäen maailman parasta ruosteenestomenetelmää.”
 
Matti murjaisi Onnille, että tarvittiin pienen maan maalaiskonsultti kertomaan, mikä on myyntiä, mikä markkinointia ja miten hyvä liikeidea kehitetään ja käytetään markkinoinnin pohjana.
 
Yrittäjät laativat Matin kehotuksesta laskelmat halvan hintaluokan autojen, keskihintaisten autojen ja kalliiden autojen vaihtoarvoista ruostesuojattuna ja ilman säännöllistä suojausta viiden vuoden käyttöiän jälkeen. Arviot saatiin kokeneilta automyyjiltä. Erot olivat merkittäviä ja kertoivat, että ruosteensuojaus on todella kannattava investointi ja maksaa itsensä takaisin hyvin nopeasti.
 
Uuden liikeidean viestittämiseen asiakkaille laadittiin markkinointisuunnitelma, jonka loppusumma oli 10 % uuden liikeidean toteuttamisen kautta budjetoidusta lisämyynnistä. Markkinointisuunnitelman punainen lanka oli kertoa asiakkaille, että he saavat taloudellista etua ja liikenneturvallisuutta huolehtiessaan autonsa kunnosta. Erikoisen hyviä tiedottamisessa olivat vaihtoarvolaskelmat.
 
Matti kertoi tavanneensa erään yrittäjistä parin vuoden jälkeen. Yrittäjä kertoi, että ensimmäisen vuoden myynnin kasvutavoitteisiin oli päästy ja kuluva vuosi näyttää myös hyvältä. Matin toteamukseen, että kannatti panostaa 10 % lisämyynnistä, yrittäjä vastasi, että rahallista panosta ei tarvittu kuin murto-osa budjetoidusta. Tiskillä olevat vaihtoarvolaskelmat ja perinteisen markkinoinnin muuttaminen uutta liikeideaa viestiväksi riittivät.
 
 
MITÄ VIISAAT OVAT SANONEET:
 
Jari Parantainen kertoo omassa blogissaan esimerkin kautta miksi asiakas osti aikanaan heidän tuotteensa:
 
”Miksi siis voitimme muut tarjoajat?
 
Ostajan mielestä se johtui yksinkertaisesti siitä, että meidän tarjouksemme oli saapunut heille kaikkein nopeimmin. Se ilmestyi hänen pöydälleen parissa päivässä siitä, kun hän oli postittanut tarjouspyynnöt.
 
Kun tuotteet, yritykset tai tarjoukset ovat keskenään aivan samanlaisia, mielikuvat ratkaisevat pelin. Tuotteista palvelusi niin, että pystyt reagoimaan tarjouspyyntöihin salamannopeasti.”
 
Juha Huttunen vastaa blogissaan kysymykseen Miksi asiakas ostaa juuri sinulta?:
 
”Asiakas ostaa tuotteen tai palvelun, jos hänellä on riittävän suuri ongelma tai tarve, jonka ostos ratkaisee. (Hinta ja vaiva VS. ostoksen hyöty). Asiakas ostaa juuri sinulta, jos sinun ratkaisusi on kaikista asiakkaan tuntemista vaihtoehdoista paras. (Yksi asiakkaan vaihtoehto on olla ostamatta, jos se tuntuu parhaalta).”
 
OPIT:
 
* Jotta osaat vastata kysymykseen, miksi asiakas ostaa, mieti mitä asiakas saa meidän tuotteidemme ja palvelujemme avulla ,eli mikä on asiakkaan saavuttama hyöty ja minkä asiakkaan ongelman tuotteesi ratkaisee.
 
* Tämän jälkeen muista myös viestiä tätä sanomaa! 
 
Jos haluat syventää niin:
 
LUE:
 
Dinglen Jan Ropposen blogi, jossa pohditaan, mitä asiakas oikeasti ostaa teiltä?
TOP 5 syytä miksi asiakkaat eivät osta:
 
 
KATSO:
 
Markkinoinnin ammattilainen Timo Jäppinen kertoo 3 syytä miksi asiakkaat ostavat.

Marie Forleo kertoo 6 syytä, miksi asiakkaat eivät osta sinulta.

 
Kommentoi tai jätä linkki aihetta käsitteleviin sisältöihin!
 
P.S seuraavassa tekstissä tarkoitus olisikin sitten käsitellä seuraavaa kysymystä, eli miten asiakas ostaa?

Pertunremix 3 – 26 Markkinoinnin määritelmää

Kuva

Hain edellisessä kirjoituksessani vastausta kysymykseen ”Mitä on markkinointi?” ja sainkin kysymykseeni kiitettävän määrän vastauksia mm. LinkedinissäTwitterissä, Facebookissa ja blogini kommenteissa.

Kasasin näistä 26 määritelmää alla olevan linkin takaa avautuvaan Prezi esitykseen.

26 MARKKINOINNIN MÄÄRITELMÄÄ

Määritelmät voidaan jakaa karkeasti ylä- ja alatason määritelmiin. Ylätasolla markkinoinninti on kaikkea mitä yritys tekee tai jätää tekemättä. Alatason määritelmissä markkinointia jaetaan pienempiin osiin esimerkiksi asiakaspalveluun, brändiin, markkinointiviestintään yms.

Yhtä oikeaa vastausta kysymykseen ei varmaankaan ole, mutta kuten edellisen blogini kommenteissa hyvin todetaan:

”Yleensä vasta useamman määritelmän ymmärtäminen auttaa sisäistämään kokonaisuuden.”

Seuraavassa Pertunremixissä pureudutaan tarkemmin aiheeseen ostajan ja markkinoinjan näkökulmasta.

P.S 1 Tulevassa kirjassamme kokenut yritysvalmentaja Matti Mentori ja aloitteleva yrittäjä Onni Onnistuva ratkaisevat yhdessä mm. markkinoinnin haasteita tosielämän esimerkkejä hyödyntäen. Jos haluat seurata Matin ja Onnin tarinaa kohti menestyvää liiketoimintaa jätä sähköpostiosoitteesi tänne.

P.S 2 Digitalist Marketing Forum 2014 kertoo missä mennään markkinoinnissa 2014. Tilaisuudessa asiasta keskustelevat yritysjohto, markkinointijohto, markkinoinnin päättäjät, tekijät ja kehittäjät.Tapahtumapaikka: 24.1. 2014 Bio Rex, Mannerheimintie 22-24, Helsinki. Ilmoittaudu täältä.

Pertunremix 2 – Mitä on markkinointi?

 
Kuva
 
MITÄ ON MARKKINOINTI?
 
Arvoisa lukijani. Koko tämän tekstin tarkoitus on kasata sinulle ja minulle syventäviä monikanavaisia sisältöpaketteja tietystä rajatusta aihepiiristä. Paketin tarkoitus on auttaa sinua pysähtymään ja rauhassa syventymään yhteen aihealueeseen kerrallaan.
 
Aloitan Pertunremix sarjan markkinoinnilla, koska haluan itse oppia aiheesta lisää ja kuten olenkin jo aiemmin todennut, opettaminen on kaikkein paras tapa oppia uutta. Esimerkiksi tämän sisällön tuottamisen aikana olen itse todella pysähtynyt pohtimaan markkinointia ja todellakin väitän oppineeni paljon uutta!
 
Vallitsevan informaatioähkyn keskellä uskon, että tämä eri lähteistä kasattu ja tiivis sisältöpaketti tarjoaa myös sinulle jotain uutta ja pakottaa sinutkin syventymään aiheeseen.
 
Matkamme alkaa aivan perusasioista.
 
 MITÄ VIISAAT OVAT SANONEET:
 
Henri Liljeroos kuvaa Markkinointia tässä Digivallankumous.fi blogissaan näin:
 
”Markkinointi on toimintaa, jolla saadaan haluttu kohderyhmä haluamaan tiettyä tuotetta tai palvelua. Se ei siis ole satunnainen kasa mainoksia tai markkinointitaktiikoita vaan järjestelmällinen tapa toimia. Markkinoinnin tarkoituksena on tehdä itse myyntitapahtumasta mahdollisimman helppoa. ”
 
Toisaalta Jarkko Kurvinen puolestaan korostaa blogissaan Digitalistnetwork sivustolla:
 
 ”Markkinoinnin uusi tarkoitus on auttaminen.”
 
Tulevassa kirjassamme kokenut Matti Mentori puolestaan kuvailee aloittelevalle yrittäjälle (Onni Onnistuva) markkinointia näin:
 
”Jos tuotteet makaavat varastossa myymättä tai palvelujamme ei kukaan osta, ei meillä kohta ole yritystäkään. Kaikki lähtee kannattavan liiketoiminnan perustotuudesta, asiakas on kuningas.”
 
Onni oivalsi, että markkinointi on asiakkaan tarpeen tyydyttämistä eli empaattista toimintaa, siis itsekkyyden vastakohta! 
 
Jari Parantainen taas ottaa asiaan vielä laajemman kannan:
 
”Aloin kuitenkin ymmärtää vasta reilusti yli nelikymppisenä, mitä amerikkalaiset gurut tarkoittivat markkinoinnilla. He kun väittivät, että markkinointia on kaikki, mitä firma tekee.” 
 
Jari sarasvuo puolestaan sanoo markkinoinnista seuraavaa alla olevista linkeistä löytyvässä loistavassa Yle Puheen radio-ohjelmassaan:
 
”Markkinoinnissa on kyse markkinan kasvattamiseta.  Markkinointi on viljelystermi.  Markkinoinnissa on kyse siitä, että tehdään omaa ideaa tunnetummaksi ja vähä vähältä hankitaan uusia asiakkaita uusille tuotteille.”
 
Digitaalisen markkinoinnin ajatushautomo Kurio määrittelee markkinoinnin omissa teeseissään näin:
 
 ”Oma teoreettinen määritelmämme tälle organisaation tärkeimmälle funktiolle ja olemassaolon oikeutukselle kuuluu seuraavasti: ”Markkinointi tulee nähdä liiketoiminnan kehittämisenä valjastamalla yrityksen voimavarat ylivoimaisen asiakasarvon tuottamiseen. 
 
KITEYTYS:
 
Markkinoinnin määrittelyjä löytyy läjäpäin, mutta koitan nyt itse kiteyttää oman näkemykseni markkinoinnista yhteen lauseeseen:
 
”Markkinointi on, systemaattista, suunnitelmallista toimintaa, jolla autetaan asiakasta, tyydyttämällä asiakkaan tiedostettu tai tiedostamaton tarve.”
 
OPIT:
 
* Yllä kuvaan markkinointia siis prosessina, mutta se on myös opittavissa oleva ajatusmalli, jonka tulisi olla osa koko organisaation jokapäivästä toimintaa.
* Markkinointi ei  saa olla vain yksittäisen markkinointiosaston vastuulla vaan siihen tulee osallistaa ja kannustaa koko organisaatiota -> kaikki yrityksen henkilökunnasta toimitiloihin markkinoi!
* Markkinointi on ennen muuta asiakkaan auttamista.
 
Jos haluat syventyä aiheeseen, mitä on markkinointi niin:
 
LUE:
 
http://www.klikkaatasta.fi/index.php (Kirja internet-markkinoinnista)
http://grapevine.fi/2013/11/mita-on-markkinointi-osa-1/ (Sosiaaliseen mediaan erikoistunut verkkobisnestoimisto Grapevinen kiteytys, esimerkin voimalla aiheesta)
http://www.pollitasta.fi/2012/07/mika-on-markkinointia/ (Jari Parantaisen blogista poimittu teksti)
http://digitalistnetwork.com/markkinoinnin-trendit/ (Jarkko Kurvisen teksti markkinoinnin trendeistä 2014 Digitalistnetworkissa)
 
KATSO:
 
http://www.youtube.com/watch?v=mqfI-G84xNE (Leena Paanasen määritelmä ”Mitä on markkinointi?”)
http://www.youtube.com/watch?v=sR-qL7QdVZQ (Philip Kotler – Marketing luento)
 
KUUNTELE:
 
http://areena.yle.fi/radio/1892033 (Jari Sarasvuo – Yrittäjyys, Jari puhuu mm. markkinoinnista alkaen kohdasta 16:15)
http://www.markkinointi.net/ (Uusin löytöni, jonka haluan jakaa paljon kuunteleville. Suomalainen markkinoinnin Podcast sarja.)
 
SEURAA:
 
Ville Tolvanen (@villetolvanen)
Janne Nyyssönen (@nysses)
Jarkko Kurvinen (@jarkkokurvinen)
Elli Tuominen (@ellituominen)
Henri Liljeroos (@liljeroos)
Jari Parantainen (@noste)
Jari Lähdevuori (@jarilahdevuori)
Riitta Raesmaa (@raesmaa)
 
Seuraavissa osissa pureudumme syvemmin ostokäyttäytymiseen, ostokäyttäytymisen muutoksiin, sekä kuinka markkinoinnilla meidän tulee vastata näihin muutoksiin.
 
P.S 1 Jos teillä on hyviä sisältöjä aiheesta tai haluaisitte ehdottaa uusia seurattavia kommentoikaa keskusteluosioon. Löytyisikö teiltä esimerkiksi hyviä kirjavinkkejä? 
 
Lisäksi voitte myös ehdottaa aiheita tuleville sisältöpaketeille.  
 
P.S 2 Jos haluat jatkossakin seurata Matti Mentorin ja Onni Onnistuvan yrittäjän taivalta, jätä sähköpostiosoitteesi tänne.
 

Pertunremix 1 – Intro

 
Kuva

3T lehden pääkirjoitus 13.12.2013. Veijo Käyhty toteaa:
 
”Digimaailma on tulvillaan tietoa, mutta toimitetulla, luotettavalla ja jäsennellyllä tiedolla on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi rooli kasvavan infoähkyn keskellä.”
 
Tuntuuko sinustakin joskus siltä, että liian paljon mielenkiintoista, juuri sinua hyödyttävää tietoa menee ohi vasemmalta ja oikealta? Kulutat sisältöjä hajanaisesti eri paikoista ja eri kanavissa, jäsentämättä lukemaasi, näkemääsi, kokemaasi tai kuulemaasi? Joku perustaa jossakin todella mielenkiintoisen uuden blogin, joku julkaisee huikean podcastin, videon, luennon tai e-kirjan ja sosiaalisessa mediassa käydään antoisaa, sinun kehitystäsi palvelevaa keskustelua juuri sinua kiinnostavasta aiheesta.
 
Haluat kehittyä ja oppia uutta ja kulutat säännöllisesti sinua kiinnostavaa sisältöä, mutta koska sisällöt ovat hajanaisesti ripoteltu eri paikkoihin ja tutustut jatkuvasti eri aihealueiden sisältöihin, et välttämättä kykene jäsentämään oppimaasi, etkä syventymään tietyn aihepiirin ytimeen. 
 
Pertunremixin ideana on kasata sinulle ja minulle syventäviä monikanavaisia sisältöpaketteja tietystä aihepiiristä joka auttaa lukijaa syventymään yhteen aihealueeseen kerrallaan. Vastaan itse pakettien sisältöjen kasaamisesta, mutta haluan osallistaa myös some- yhteisöni laadukkaiden sisältöjen kasaukseen. Jokaisen paketin lopussa teen kiteytyksen sisällöistä saamistani opeista.
 
Paketit ja siitä seuraavat omat kiteytykseni ja opit pakottavat itseni miettimään ja syventymään aiheeseen ja toivon saavani aikaan myös syventävää keskustelua ja debattia aiheen ympärille.
 
Ensimmäiseksi tulen ottamaan käsittelyyni markkinoinnin. Lähdemme liikkeelle aivan perusteista ja ensimmäissä paketissa kerron, mitä on markkinointi. Seuraavassa paketissa kiteytän kuinka markkinoidaan, jossa pureudutaan syvemmin ostokäyttäytymiseen, ostokäyttäytymisen muutoksiin, sekä tätä seuranneeseen markkinoinnin murrokseen.