5 tapaa synnytää idea

shield-223326_1280

Tämä teksti on jatkoa kirjoitukselleni Mikä on innovaatio, jossa pohdiskelin innovaation määritelmää, innovaatiotyyppejä sekä erilaisisa innovaattorirooleja. Tässä tekstissä jaan ja kuvaan 5 omakohtaista tapaani synnyttää ideoita.

MITEN IDEA SYNTYY?

1) Aamut

Usein ideat juolahtavat päähäni aamulenkillä tai hiljaisina aamun tunteina auton ratissa. Idean synnyttäminen vaatii jokus aikaa ajatella ja hiljaiset, häiriöttömät aamut toimivat omalla kohdallani parhaiten. Sama asia pätee kohdallani myös muuhun luovaan työhön, esimerkiksi kirjoittamiseen.

2) Tapahtumat

Omalla kohdallani erinomaisia keinoja synnyttää ideoita ovat myös Smarter 2014Nordic Business Forumin tai Digitalist Innovation Forumin kaltaiset innostava ja inspiroivat tapahtumat, joiden aikana ja jälkeen varaan itselle myös aikaa ajatella ja prosessoida oppeja. Näin toimiessani huomaan usein synnyttäväni uusia ideoita. Itse huomaan ideoiden syntyvän varsinkin tapahtumien jälkeen ja on todella tärkeää muistaa varata aikaa kuulemasi ja oppimasi prosessoimiseen!

3) Hyvät sisällöt

Myös lukiessani tai kuunnellessani hyvää sisältöä, ”lamppu” saattaa syttyä, kuten esimerkiksi  hiljattain kuunnellessani Celectuksen loistavan Sani Leinon tuottamaa Aivomyrsky radio-ohjelmaa:

aivomyrsky

4) Avoin crowdsourcing

Uusi ja ehkäpä itselleni kaikista rakkain tapa ideoida, jota olen viimeaikoina testannut hyvin tuloksin, on crowdsourcing tyyppinen avoin ideointi, jota teemme #parantajat yhteisössä. Parantajat on verkossa toimiva avoin yhteisö, joka pyrkii ratkaisemaan haasteita tai ongelmia hyödyntäen digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia. Voit siis liittyä joukkoon avaamalla keskustelun ideasta tai haasteesta ja myös halutessasi avata ideasi parantajien sparrattavaksi ja kehitettäväksi.

Ideat joita itse sekä yhteisön voimin parantajiin syötämme, syntyvät tarkastelemalla ympäristöä ja ympäristössämme olevia ongelmia/haasteita, joita digitaalisuutta hyödyntäen voisimme ainakin osittain ratkaista. Hyvä esimerkki tällaisesta haasteesta on koulukiusaaminen, jonka estämiseen ideoimme mobiilisovelluksen, joka auttaa raportoimaan ja tunnistamaan kiusaamisen, ja myös ehkäisee koulukiusaamista. Alla kuvaan parantajien avointa ideointiprosessia:

1) IDEOINTI ALKAA TWITTERISSÄ #PARANTAJAT HASHTAGILLA

2) JOS IDEA SAA KANNATUSTA JA ON PARANTAJIEN MIELESTÄ JALOSTUSKELPOINEN, IDEOINTI JATKUU EDELLEEN TWITTERISSÄ SEKÄ PARANTAJIEN KAIKILLE AVOIMESSA FACEBOOK-RYHMÄSSÄ.

3) IDEA KOOTAAN ITE WIKI PALVELUSSA JULKAISTAVAAN BLOGITEKSTIIN MALLILLA HAASTE – RATKAISU – LISÄARVO – JATKOKEHITYS
4) PARANTAJAT PITÄVÄT TARVITTAESSA SPARRAUSTILAISUUDEN IDEAN YMPÄRILLÄ JOKO LIVENÄ TAI ETÄNÄ
5) IDEAA LEVITETÄÄN JA TESTAUTETAAN UUDELLEEN VERKOSSA SEKÄ TAPAAMISISSA
6) IDEALLE ETSITÄÄN TOTEUTTAJAT  

5) Asiakaskohtaamiset

Idena synnyttäminen asiakaskohtamisessa kietoutuu usein asiakkaan olemassa olevan ongelman ratkaisuun. Jotta kykenisin ratkaisemaan ja ideoimaan onglemanratkaisun, minun on saatava asiakas avaamaan polttavan onglemansa. Avautuminen puolestaan vaatii luottamusta, eli minun on saatava asiakas luottamaan siihen, että minä voin auttaa häntä.

Kohtaamisen kulku:

1) Aloitan asiakkaan nykytilanteen kartoituksella aktiivisesti kuuntelemalla asiakasta. Hahmotan nykytilannetta piirtämällä fläppitaululle. Määrittelemme siis sen, missä olemme nyt. Tätä voidaan myös kuvata muutosmatkan pisteenä A.

2) Määrittelemme yhdessä asiakkaan kanssa tavoitetilan, muutosmatkamme pisteen B. Määrittelemme ja tunnistamme yhdessä asiakkaan kanssa millaista elämä on tavoitetilassamme.

3) Seuraavaksi siirrymme määrittelemään mitä esteitä ja kipupisteitä meidän on ylitettävä ja muutettava, jotta muutosmatkamme pisteestä A, pisteeseen B, onnistuisi. Usein tässä vaiheessa ratkaisuideoita alkaa syntyä ja kaikkein parasta on se, että usein asiakas itse oivaltaa ratkaisun polttavaan ongelmaansa, joka estää häntä pääsemään pisteeseen B.

4) Kertaamme ja vedämme yhteen ratkaisun ja sovimme käytännön toimenpiteistä, kuinka onglema(t) muutosmatkalla ratkaistaan, sillä pelkkä idea ilman toteutusta on arvoton.

 

Ideointi ja ideoiden synnyttäminen on siis hyvinkin yksilöllistä ja tapoja on monia. Joskus idea on täysin uusi ja radikaali, vaikkapa koko toimialaa muuttava ja joskus idea syntyy asiakkaan ongelmanratkaisusta. Kannustankin sinua miettimään omaa toimintaasi ja sitä, kuinka sinä synnytät ideoita. Kannustan myös jakamaan omat kokemuksesi/vinkkisi tämän blogitekstin kommenttikenttään tai twitteriin ja toivon omien kokemusteni ja tapojeni antavan myös sinulle uusia ajatuksia ja vinkkejä ideoiden synnyttämiseen.

 

P.S #Parantajat yhteisön avoimen ideoinnin tuotuksiin voit tutustua täällä: (http://www.itewiki.fi/blog/category/it-palvelut/esittelyssa/parantajat/)

P.P.S Liity mukaan parantajien Facebook ryhmään tästä: (https://www.facebook.com/groups/parantajat/)

P.P.S Parantajat ryhmän ideoita voit äänestää myös avoimen datana Apps4Finland kilpailussa josta löytyvät työt:

* Vapaa pysäkointi

* Kiusaaminen kuriin

* Työmiehet kartalle

 

Ehdolla ovat myös omat, yhteisön kanssa sparraamani ideat: 

* INFOAPI – tehokkuutta takaisinvetoihin 

* EMERAPI –  vaaratiedotus kuntoon

Mainokset

Mikä on innovaatio?

spirit-427791_1280

Kaikki minut hyvin tuntevat tahot tietävät, että rakastan innovoida uusia aisoita, tuotteita ja palveluita. Olen myös äärettömän utelias opiskelemaan innovaation anatomiaa ja varsinkin sitä, millaiset innovaatiot menestyvät. Tässä blogisarjassa puran oppejani, joita olen viime viikkoina ammentanut itseäni viisaammilta tahoilta erilaisissa huipputapahtumissa kuten Digitalist Innovation forum, Innovaatiot IT-palveluissa seminaari, Nordic Business Forum sekä IBM Business Connect.

Aloitan sarjan hakemalla vastausta kysymyskeen, mikä on innovaatio. Seuraavissa teksteissä tulen käsittelemään kysymyksiä, miten innovoidaan ja millaiset innovaatiot menestyvät.

INNOVAATION MÄÄRITELMÄ 

Omassa e-kirjassani www.mentorintarinat.com nuorta yrittäjää isällisesti opastava Matti Mentori kuvaa innovaatiota seuraavasti:

Innovatiivisuus on loppuun saakka vietyä kehittämistoimintaa, minkä tulee näkyä yrityksen tuloksessa joko kannattavan myynnin lisäyksenä, selkeinä kustannussäästöinä tai molempina.

Innovatiivisuutta mitataan aina viime kädessä euroina.

Wakarun IT-innovaatiot seminaarissa Aalto yliopiston paljon innovaatioita tutkinut Nina Koivisto puolestaan kuvasi omassa esityksessään innovaatiota näin:

Innovaatio on uusien ideoiden keksimistä, kehittämistä ja kaupallistamista Innovatiivisuus = luovuus + toimeenpanokyky.

Huomataan siis, että molemmissa määritelmissä esiin nousee se, että idea ja innovaatio eivät ole sama asia vaan innovaatioon kuuluu idean ja luovuuden lisäksi myös idean toteutus tai toimeenpano.

Laurea ammattikorkeakoulun Vesa Taatilan toimittamassa julkaisusarjassa uuden idean ja innovaation väliin tuodaan vielä keksintö. Prosessia ideasta innovaatioon kuvataan näin:

innovaatio

INNOVAATIOTYYPIT

Innovaatiot voidaan jakaa eri metodein useisiin erilaisiin luokittelumalleihin, mutta itse olen päätynyt käyttämään seuraavaa luokittelumallia:

1) Lyhyen  aikavälin innovaatiot, jotka keskittyvät nykyisen tuoteportfolion laajennukseen ja jotka tähtäävät tuloksiin lyhyellä aikajänteellä.

2) Keskipitkän aikavälin innovaatiota joiden tarkoituksena on kehittää uusia toimintoja ja laajentaa tarjontaa uusille markkinoille.

3) Pitkän aikavälin radikaalit innovaatiot, jotka keskittyvät esimerkiksi kokonaan uusien alojen valloitukseen pitkällä aikavälillä.

INNOVAATTORIROOLIT

Nina Koivisto kuvasi IT-innovaatiot tapahtumassa 6 erilaista innovaattoriroolia:

1)  Pioneeri

2) Ongelmanratkaisija

3) Analysoija

4) Tuottaja

5) Kapinallinen

6) Pragmaaatikko

Kaikkia rooleja tarvitaan ja itse tunnistan olevani ainakin kapinallinen ongelmanratkaisija.

Seuraavassa osassa pohditaan sitä miten innovaatiota synnytetään ja millaisen ympäristön ja toimintakulttuurin innovaatioiden synnyttäminen vaatii.

P.S Liity kaikille avoimeen #parantajat ryhmään jossa innovoimme ja ratkomme avoimen yhteisön voimin, digitaalisuutta hyödyntäen, erityyppisiä ongelmia. Lue lisää parantajista täältä, ja liity avoimeen Parantajat Facebook ryhmään tästä. Keskusteluun Twitterissä voit osallistua hashtagillä #parantajat.

4 Risto Dufvan johtamisoppia urheilumaailmasta

Tässä ääniblogissa esittelen huippuvalmentaja Risto Dufvan 4 johtamisoppia jääkiekkouraltani, jotka ovat siirrettävissä myös bisnesmaailmaan. Sain kunnian tehdä töitä Riston kanssa Mikkelin Jukureissa vuosia.

1) Visio ja selkeä tavoite

2) Ihmiset ja roolitus

3) Laatu

4) Valmistautuminen

P.S Tässä Risto Dufvan radiohaastattelu https://www.youtube.com/watch?v=m-jUaOryRxk. Sitaatti kohdassa 12:00 -> ”Kaikki muu markkinointi on turhaa jos ei voiteta.”

P.P.S Liity kaikille avoimeen #parantajat ryhmään jossa ratkomme yhteisön voimin, digitaalisuutta hyödyntäen erityyppisiä ongelmia. Lue lisää parantajista täältä, ja liity avoimeen Parantajat Facebook ryhmään tästä. Keskusteluun Twitterissä voit osallistua hashtagillä #parantajat.

P.P.P.S Ensimmäisen #parantajat case esittelyn löydät täältä.

Tuottavuuden pikavoitto – osa 2

Annan ääniblogissani 4 käytännön ohjetta, joiden avulla onnistut teknologian jalkauttamisessa organisaatioosi:

Suora linkki tallenteeseen: https://soundcloud.com/perttu-ahvenainen/tuottavuuden-pikavoitto-osa-2

Linkki Tuottavuuden pikavoitto osa 1 tallenteeseen: https://soundcloud.com/perttu-ahvenainen/tuottavuuden-pikavoitto-osa-1

Linkki Salcomin Humaani Migraatio esittelyyn: http://www.salcomlearning.fi/palvelut/humaani-migraatio

P.S Liity kaikille avoimeen #parantajat ryhmään jossa ratkomme yhteisön voimin, digitaalisuutta hyödyntäen erityyppisiä ongelmia. Lue lisää parantajista täältä, ja liity avoimeen Parantajat Facebook ryhmään tästäKeskusteluun Twitterissä voit osallistua hashtagillä #parantajat.

P.P.S Ensimmäisen #parantajat case esittelyn löydät täältä.

P.P.P.S Sähköpostiosoitteeni on perttu.ahvenainen@enfo.fi

Tuottavuuden pikavoitto osa 1

Annan sinulle ohjeet joiden avulla onnistut teknologian jalkautusprosessissa:

Suora linkki tallenteeseen: https://soundcloud.com/perttu-ahvenainen/tuottavuuden-pikavoitto-osa-1

Linkki Salcomin Humaani Migraatio esittelyyn: http://www.salcomlearning.fi/palvelut/humaani-migraatio

Linkki blogissa viittaamaani tutkimukseen teknologian käyttöasteista organisaatioissa: https://www.timetag.tv/content/learningtechnologies/18184/18666_slides.pdf

P.S Liity #parantajat ryhmään jossa ratkomme yhteisön voimin, digitaalisuutta hyödyntäen erityyppisiä ongelmia. Lue lisää parantajista täältä, ja liity avoimeen Parantajat Facebook ryhmään tästä.

5 vinkkiä etätyöhön – audioblogi

Tässä ensimmäinen ääni-blogini. Valitsin aiheeksi 5 vinkkiä etätyöhön. Saa ja pitää kommentoida ja antaa palautetta blogin keskustelukenttiin!

Pääset kuuntelemaan blogini tästä:

Ja tässä suora linkki tallenteeseen:

https://soundcloud.com/perttu-ahvenainen/5-vinkkia-etatyohon

P.S #Parantajat on verkossa toimiva yhteisö, joka pyrkii ratkaisemaan haasteitasi tai ongelmiasi hyödyntäen digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia. Voit halutessasi myös avata ideasi parantajien sparrattavaksi ja kehitettäväksi. Lue lisää tästä ja liity parantajat Facebook-ryhmään tästä.